China „Dule Yuan“ (Entwurf: Zhu Yufan, Atelier Y³C, Peking)
China „Dule Yuan“ (Entwurf: Zhu Yufan, Atelier Y³C, Peking)